1. داور شاهسونی , مهرداد مهری , اتنا جامی الاحمدی , بررسی تاثیر تیامین (Vit B1) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در معرض سرب , علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳۷-۴۴
 2. غلامرضا محمدی , مهرداد مهری , ابوذر احمدی , اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام آی -1079 بر پارامترهای خونشناختی، رشد وسلامت گوساله های هلشتاین نوزاد , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۹-۳۲
 3. عزت اله فتحی نوروزلو , غلامرضا محمدی , راحله فرحزادی , مهرداد مهری , شناسایی ارتباط بین پروتئین هاى فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلبومین و یافته هاى درمانگاهى پنومونى در گوساله هاى شیرى , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۶۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۲۲۱-۲۲۵
 4. کامران سرداری , مهرداد مهری , مطالعه جراحت استحاله‌ای جسم قورباغه در اسب‌های ورزشی مشهد , دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۹-۱۴
 5. داور شاهسونی , مهرداد مهری , تقوایی مقدم , تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری , تحقیقات دامپزشکی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 6. طاهره محمد آبادی , محسن دانش مسگران , حسن نصیری مقدم , مهرداد مهری , مرتضی چاجی , تاثیر جیره های غذایی حاوی نمکهای آنیونی یا اسیدکلریدریک بر مواد معدنی و وضعیت اسید- باز خون و ادرار تلیسه ها و گاوهای خشک نژاد هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰
 7. داور شاهسونی , مهرداد مهری , محمد مازندرانی , تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون , دامپزشکی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۱۱۲-۱۱۴
 8. داور شاهسونی , مهرداد مهری , محمد مازندرانی , تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶
 9. علیرضا قدردان مشهدی , مهرداد مهری , سعید بکائی , نوید بصیری , بررسی تغییرات ویتامین آ و بتا کاروتن سرم در گوساله های نژاد هلشتاین , پژوهشنامه دامپزشکی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۱۵-۲۰
 10. داور شاهسونی , مهرداد مهری , بررسی تأثیر آلکیل بنزین سولفانات خطی (LABS) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون‌ماهی قرمز , علمی شیلات ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳
 11. مهرداد مهری , محسن سریزدی , صمد لطف الله زاده , مطالعه تأثیر سه روش متفاوت خوراندن آغوز بر مقادیر پروتئین تام بتا گلوبولین و گاما گلوبولین سرم خون گ , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۶۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۵, صفحه ۸۴-۸۸
 12. داور شاهسونی , مهرداد مهری , بررسی تأثیر ماده شوینده آنیونی (شامپو) برپارامترهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 13. کامران سرداری , مهرداد مهری , حسین کاظمی مهرجردی , تاثیر بی حسی بورس استخوان ناویکولار بر لنگش تجربی ایجاد شده به وسیله درد در کف سم اسب , Iranian Journal of Veterinary Research , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۱۳-۱۹
 14. کامران سرداری , مهرداد مهری , حسین کاظمی , تاثیر بی حسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۵۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۳۳-۳۶
 15. مهرداد مهری , حسام الدین سیفی , حبیب سنچولی , مطالعه اثر تجویز خوراکی ویتامین ‏‎C‎‏ بر مقادیر آهن، ‏‎ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC‎‏)، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوساله های نوزاد شیری , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱, صفحه ۵۸-۶۰
 16. علیرضا کامرانی , سید جاوید آل داوود , شهرام جمشیدی , سید حسین مرجانمهر , امیر رستمی , مهرداد مهری , بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۵۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۹, صفحه ۴۱-۴۷
 17. محمدرضا اصلانی , احمدرضا موثقی , مهرداد مهری , مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیو انسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۵۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۳, صفحه ۲۷-۳۱
 18. مهرداد مهری , حسام الدین سیفی , غلامعلی توانا , علیرضا جاقوری , مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۵۵ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲, صفحه ۳۷-۴۲
 19. محمدرضا اصلانی , احمدرضا موثقی , مهرداد مهری , گزارش یک مورد اکتیمای واگیر غیر معمول در گوسفند , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۱, صفحه ۱۳۸-۱۳۹
 20. مهرداد مهری , ملیحه عباسعلی پورکبیر , عبدالمحمد حسنی طباطبائی , محمد رضا مخبر دزفولی , بررسی تغیرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۵۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹, صفحه ۲۵-۳۰
 21. سعید نظیفی حبیب آبادی , مهرداد مهری , رضا محمدی , بررسی پروتئینهای سرم خون طیور بومی به روش الکتروفورز , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۵۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۶/۰۳, صفحه ۲۹-۴۳